Video học tiếng anh giao tiếp (bài 1)

Để xem bản dịch song ngữ của Video này bạn click một trong các nút like Facebook hoặc G+

Hello?
Good morning. Is Albert there?
This is Al
Al, this is Bob
What are you doing?
Bob, I’m sleeping
What time is it?
It’s 8 am
It’s time to rise and shine
Huh, Oh no. I’ll be late for work
No, no, no. Today’s Saturday
…You don’t have to work today
Oh, Saturday.
…That’s right. No work today. How it’s good
Hey, are you free today?
Oh, today is Saturday.
…Yeah, I’m free
Would you like to do something together today?
Oh, That sounds good
…What do you want to do?
I don’t know
…What do you want to do?
Well, I don’t know, either
Why don’t you come to my house?
…And we’ll think of something
Ok. I’ll be there in about an hour
OK. See you later
Xin chào?
Chào, Albert đấy phải không?
Al đây
Al à, Bob đây
Cậu đang làm gì đấy?
Bob à, mình đang ngủ
Bây giờ là mấy giờ rồi?
8 giờ sáng
Tới lúc thức dậy rồi
Hả? không thể. Mình sẽ muộn làm mất
Không , không, Hôm nay là thứ 7
Cậu không phải làm việc hôm nay
Ồ, Thứ 7 (Phụ đề được cung cấp bởi 24hmedia.net)
Đúng rồi, không phải làm việc. Thật tốt
Này, hôm nay cậu rảnh không?
Ồ, hôm nay là thứ Bảy
Có, mình rảnh
Cậu muốn cùng nhau làm gì không?
Ồ, nghe hay đấy
Cậu muốn làm gì?
Tớ không biết
Còn cậu?
Mình cũng không biết
Sao không đến nhà mình nhỉ?
Và chúng ta sẽ cùng nghĩ xem nên làm gì?
Được. Khoảng 1 tiếng nữa mình tới
Được. Gặp sau nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*