VIP MEMBER SHIP 24HMEDIA

Click XEM DEMO ở cột 1 để xem trước nội dung bài học

 1. Trọn bộ 6 DVD Effortless English Xem Demo
 2. PRONUNCIATION WORKSHOP (song ngữ) Xem Demo
 3. PIMSLEUR ENGLISH Xem Demo
 4. Extra English (song ngữ) Xem Demo
 5. T.A giao tiếp thông dụng (song ngữ) Xem Demo
 6. English for you (For beginer) (Song ngữ) Xem Demo
 7. Học tiếng anh qua phim Friends (song ngữ) Xem Demo
 8. Phim How I met your mother (song ngữ) Xem Demo
 9. Học tiếng anh qua phim Mom (song ngữ) Xem Demo
 10. Phim High school musical (song ngữ) Xem Demo
 11. Học tiếng anh qua bài hát (song ngữ) Xem Demo
 12. VOA SPECIAL ENGLISH (song ngữ) Xem Demo

Gold (5 years)1000.000

 • Online + Download
 • Online + Download
 • Online + Download
 • Online + Download
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Tặng thêm 1 năm Vip khi khách hàng thanh toán chuyển khoản
 • Giảm 50% phí gia hạn Vip 5 năm tiếp theo chỉ còn 100.000

Silver (1 year)500.000

 • Online + Download
 • Online + Download
 • Online + Download
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online

Bronze (3days)

 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online
 • Học Online