Tổng hợp các chương trình học tiếng anh đã và đang được 24hmedia dịch Anh – Việt

2> Các Video hướng dẫn kỹ năng học Effortless English của thầy AJ.Hoge

https://www.youtube.com/watch?v=7FUFNDY3UYU&list=PLo3fNO0jQCmqktZp4FtE-lCYtcnHO2jUu

3> Luyện phát âm Pronunciation Workshop

4> Học tiếng anh qua bài hát

5> Đàm thoại tiếng anh hàng ngày English Conversation

https://www.youtube.com/watch?v=NLqmjbtZHO8&list=PLo3fNO0jQCmomIU9rmnVAY5qAg-M71K_s

6> Luyện nghe tiếng anh qua chương trình đài Spotlight

https://www.youtube.com/watch?v=dldAAwq5S6k&list=PLo3fNO0jQCmpxUCynH_PwFm62sOX4RGGx

7>Học tiếng anh qua phim hài Friends

8>Học tiếng anh qua phim hài Extra English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*