Tổng hợp các chương trình học tiếng anh đã và đang được 24hmedia dịch Anh – Việt

2> Các Video hướng dẫn kỹ năng học Effortless English của thầy AJ.Hoge

https://www.youtube.com/watch?v=7FUFNDY3UYU&list=PLo3fNO0jQCmqktZp4FtE-lCYtcnHO2jUu

3> Luyện phát âm Pronunciation Workshop

4> Học tiếng anh qua bài hát

5> Đàm thoại tiếng anh hàng ngày English Conversation

https://www.youtube.com/watch?v=NLqmjbtZHO8&list=PLo3fNO0jQCmomIU9rmnVAY5qAg-M71K_s

6> Luyện nghe tiếng anh qua chương trình đài Spotlight

https://www.youtube.com/watch?v=dldAAwq5S6k&list=PLo3fNO0jQCmpxUCynH_PwFm62sOX4RGGx

7>Học tiếng anh qua phim hài Friends

8>Học tiếng anh qua phim hài Extra English

Gửi phản hồi của bạn vào khung dưới

Lưu ý, bạn chỉ cần ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, mã số phiếu. Email của bạn chỉ nên ghi tại khung email được bảo mật *

*

Scroll To Top