How i met your mother

Phim có phụ đề tiếng anh và tiếng việt HIMM phần 1 tập 7

[sociallocker] 1 00:00:15,580 –> 00:00:17,410 OLDER TED: Kids, before I met your mother, Các con, trước khi gặp mẹ các con, khi ta vẫn còn đang tìm kiếm,2 00:00:17,410 –> 00:00:20,920 when I was still out there searching, I learned something valuable. ta đã học được nhiều điều giá trị. 3 00:00:20,920 –> 00:00:22,680 That love is not a science. ...

Read More »