Học tiếng anh qua bài hát Westlife – If I Let You Go

Học tiếng anh qua bài hát If I Let You Go

00,06 <==> 00.11
Day after day, time pass away
Ngày qua ngày Thời gian trôi qua
00,11 <==> 00.16
And I just can’t get you off my mind
Và tôi không thể xoá nhoà hình ảnh em trong tâm trí
00,16 <==> 00.21
Nobody knows, I hide it inside
Không một ai biết Tôi đã giấu nó trong lòng
00,21 <==> 00.26
I keep on searching, but I can’t find….
Tôi cứ mãi kiếm tìm nhưng tôi không thể thấy
00,26 <==> 00.32
The courage to show, to letting you know
Nhưng phải có đủ dũng khí Để cho em biết
00,32 <==> 00.37
I’ve never felt so much love before
Tôi chưa bao giờ yêu nhiều đến thế
00,37 <==> 00.42
And once again, I’m thinking about
Và một lần nữa tôi nghĩ ngợi
00,42 <==> 00.46
Taking the easy way out
Để tìm ra một lối thoát dễ dàng cho chúng ta
00,46 <==> 00.52
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
00,52 <==> 00.57
What my life would be, holding you close to me
Cuộc đời tôi sẽ ra sao Ôm em thật chặt
00,57 <==> 01.02
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
01,02 <==> 01.03
Oh yeah
Oh yeah
01,03 <==> 01.06
How will I know….?
Làm sao tôi biết được,
01,06 <==> 01.11
If I let you go
Nếu tôi để em đi
01,11 <==> 01.16
Night after night, I hear myself say
Đêm dài đằng đẵng Tôi tự nhủ với bản thân
01,16 <==> 01.21
Why can’t this feeling just fade away
Sao cảm xúc này không phai nhạt
01,21 <==> 01.27
There’s no-one like you, you speak to my heart
Chẳng có ai như em Em trò chuyện với trái tim tôi
01,27 <==> 01.31
It’s such a shame, we’re worlds apart
Thật đáng tiếc, chúng ta phải cách xa
01,31 <==> 01.37
I’m too shy to ask, I’m too proud to lose
Tôi quá ngại ngùng chẳng dám bày tỏ Mà cũng quá kiêu hãnh chẳng muốn thua cuộc
01,37 <==> 01.42
But sooner or later, I gotta choose
Nhưng sớm hay muộn tôi cũng phải chọn lựa
01,42 <==> 01.47
And once again, I’m thinking about
Và một lần nữa Tôi nghĩ về
01,47 <==> 01.52
Taking the easy way out
một lối thoát dễ dàng cho chúng ta
01,52 <==> 01.57
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
01,57 <==> 02.02
What my life would be, holding you close to me
Cuộc đời tôi sẽ ra sao Ôm em thật chặt
02,02 <==> 02.07
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
02,07 <==> 02.08
Oh yeah
Oh yeah
02,08 <==> 02.12
How will I know….?
Làm sao tôi biết được,
02,12 <==> 02.23
If I let you go
Nếu tôi để em đi
02,23 <==> 02.34
Ooh baby
Ooh baby
02,34 <==> 02.40
Once again I’m thinking about
Và một lần nữa Tôi nghĩ về
02,40 <==> 02.45
taking the easy way out
một lối thoát dễ dàng cho chúng ta
02,45 <==> 02.51
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
02,51 <==> 02.56
What my life would be, holding you close to me
Cuộc đời tôi sẽ ra sao Ôm em thật chặt
02,56 <==> 03.01
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
03,01 <==> 03.02
Oh yeah
Oh yeah
03,02 <==> 03.05
How will I know….?
Làm sao tôi biết được,
03,05 <==> 03.07
If I let you go
Nếu tôi để em đi
03,07 <==> 03.11
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
03,11 <==> 03.17
Oh baby
Oh baby
03,17 <==> 03.21
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
03,21 <==> 03.23
Oh yeah
Oh yeah
03,23 <==> 03.29
How will I know….?
Làm sao tôi biết được,
03,29 <==> 00.00
If I let you go
Nếu tôi để em đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*