Học tiếng anh qua bài hát Westlife – If I Let You Go

Học tiếng anh qua bài hát If I Let You Go

00,06 <==> 00.11
Day after day, time pass away
Ngày qua ngày Thời gian trôi qua
00,11 <==> 00.16
And I just can’t get you off my mind
Và tôi không thể xoá nhoà hình ảnh em trong tâm trí
00,16 <==> 00.21
Nobody knows, I hide it inside
Không một ai biết Tôi đã giấu nó trong lòng
00,21 <==> 00.26
I keep on searching, but I can’t find….
Tôi cứ mãi kiếm tìm nhưng tôi không thể thấy
00,26 <==> 00.32
The courage to show, to letting you know
Nhưng phải có đủ dũng khí Để cho em biết
00,32 <==> 00.37
I’ve never felt so much love before
Tôi chưa bao giờ yêu nhiều đến thế
00,37 <==> 00.42
And once again, I’m thinking about
Và một lần nữa tôi nghĩ ngợi
00,42 <==> 00.46
Taking the easy way out
Để tìm ra một lối thoát dễ dàng cho chúng ta
00,46 <==> 00.52
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
00,52 <==> 00.57
What my life would be, holding you close to me
Cuộc đời tôi sẽ ra sao Ôm em thật chặt
00,57 <==> 01.02
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
01,02 <==> 01.03
Oh yeah
Oh yeah
01,03 <==> 01.06
How will I know….?
Làm sao tôi biết được,
01,06 <==> 01.11
If I let you go
Nếu tôi để em đi
01,11 <==> 01.16
Night after night, I hear myself say
Đêm dài đằng đẵng Tôi tự nhủ với bản thân
01,16 <==> 01.21
Why can’t this feeling just fade away
Sao cảm xúc này không phai nhạt
01,21 <==> 01.27
There’s no-one like you, you speak to my heart
Chẳng có ai như em Em trò chuyện với trái tim tôi
01,27 <==> 01.31
It’s such a shame, we’re worlds apart
Thật đáng tiếc, chúng ta phải cách xa
01,31 <==> 01.37
I’m too shy to ask, I’m too proud to lose
Tôi quá ngại ngùng chẳng dám bày tỏ Mà cũng quá kiêu hãnh chẳng muốn thua cuộc
01,37 <==> 01.42
But sooner or later, I gotta choose
Nhưng sớm hay muộn tôi cũng phải chọn lựa
01,42 <==> 01.47
And once again, I’m thinking about
Và một lần nữa Tôi nghĩ về
01,47 <==> 01.52
Taking the easy way out
một lối thoát dễ dàng cho chúng ta
01,52 <==> 01.57
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
01,57 <==> 02.02
What my life would be, holding you close to me
Cuộc đời tôi sẽ ra sao Ôm em thật chặt
02,02 <==> 02.07
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
02,07 <==> 02.08
Oh yeah
Oh yeah
02,08 <==> 02.12
How will I know….?
Làm sao tôi biết được,
02,12 <==> 02.23
If I let you go
Nếu tôi để em đi
02,23 <==> 02.34
Ooh baby
Ooh baby
02,34 <==> 02.40
Once again I’m thinking about
Và một lần nữa Tôi nghĩ về
02,40 <==> 02.45
taking the easy way out
một lối thoát dễ dàng cho chúng ta
02,45 <==> 02.51
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
02,51 <==> 02.56
What my life would be, holding you close to me
Cuộc đời tôi sẽ ra sao Ôm em thật chặt
02,56 <==> 03.01
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
03,01 <==> 03.02
Oh yeah
Oh yeah
03,02 <==> 03.05
How will I know….?
Làm sao tôi biết được,
03,05 <==> 03.07
If I let you go
Nếu tôi để em đi
03,07 <==> 03.11
But if I let you go, I will never know
Nhưng nếu tôi để em ra đi Làm sao tôi biết được
03,11 <==> 03.17
Oh baby
Oh baby
03,17 <==> 03.21
Will I ever see, you smiling back at me?
Liệu tôi có được thấy Em mỉm cười với tôi
03,21 <==> 03.23
Oh yeah
Oh yeah
03,23 <==> 03.29
How will I know….?
Làm sao tôi biết được,
03,29 <==> 00.00
If I let you go
Nếu tôi để em đi

Gửi phản hồi của bạn vào khung dưới

Lưu ý, bạn chỉ cần ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, mã số phiếu. Email của bạn chỉ nên ghi tại khung email được bảo mật *

*

Scroll To Top