Học tiếng anh qua bài hát Soledad, Westlife

00,17 <==> 00.22
If only you could see the tears
Giá như em thấy được những giọt lệ
00,22 <==> 00.25
In the world you left behind
Trong thế giới mà em đã bỏ lại

00,25 <==> 00.30
If only you could heal my heart
Giá như em có thể hàn gắn lại trái tim anh
00,30 <==> 00.33
Just one more time
Dù chỉ một lần thôi
00,33 <==> 00.38
Even when I close my eyes
Ngay cả khi anh nhắm mắt lại
00,38 <==> 00.41
There’s an image of your face
Hình bóng em vẫn hiện lên trong anh
00,41 <==> 00.46
And once again I come to realise
Và một lần nữa anh lại nhận ra
00,46 <==> 00.51
You’re a loss I can’t replace
Anh đã mất em không gì thay thế được
00,51 <==> 00.54
Soledad
Soledad
00,54 <==> 00.57
It’s a keeping for the lonely
Anh đã trải qua những chuỗi ngày cô đơn nhất
00,57 <==> 01.01
Since the day that you were gone
Kể từ ngày em ra đi
01,01 <==> 01.03
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
01,03 <==> 01.05
Soledad
Soledad
01,05 <==> 01.09
In my heart you were the only
Trong tim anh em mãi là duy nhất
01,09 <==> 01.13
And your memory lives on
Và những ký ức về sẽ em sống mãi cùng anh
01,13 <==> 01.15
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
01,15 <==> 01.19
Soledad
Soledad
01,19 <==> 01.22
Walking down the streets
Dạo bước trên những con phố
01,22 <==> 01.24
Of Nothingville
ở Nothingvile
01,24 <==> 01.27
Where our love was young and free
Nơi tình yêu đôi ta vô tư và tươi trẻ
01,27 <==> 01.32
Can’t believe just what an empty place
Anh không thể tin được nó đã trở nên trống vắng
01,32 <==> 01.34
It has come to be
giờ không còn gì cả
01,34 <==> 01.40
I would give my life away
Anh có thể đánh đổi cả cuộc sống của mình
01,40 <==> 01.43
If it could only be the same
Để chúng ta có thể quay lại ngày xưa ấy
01,43 <==> 01.48
Cause I can’t still the voice inside of me
Vì anh không thể chịu đựng nổi giọng nói trong anh
01,48 <==> 01.53
That is calling out your name
Đang gọi réo gọi tên em
01,53 <==> 01.56
Soledad
Soledad
01,56 <==> 02.00
It’s a keeping for the lonely
Anh đã trải qua những chuỗi ngày cô đơn nhất
02,00 <==> 02.03
Since the day that you were gone
Kể từ ngày em ra đi
02,03 <==> 02.05
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
02,05 <==> 02.08
Soledad
Soledad
02,08 <==> 02.11
In my heart you were the only
Trong tim anh em mãi là duy nhất
02,11 <==> 02.15
And your memory lives on
Và những ký ức về sẽ em sống mãi cùng anh
02,15 <==> 02.17
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
02,17 <==> 02.22
Soledad
Soledad
02,22 <==> 02.30
Time will never change the things you told me

02,30 <==> 02.34
After all we’re meant to be
Thời gian sẽ không bao giờ thay đổi những gì em đã nói với anh
02,34 <==> 02.42
Love will bring us back to you and me
Sau tất cả những gì đã trải qua, tình yêu sẽ mang đôi ta đến bên nhau
02,42 <==> 02.47
If only you could see
Giá như em thấy được…
02,47 <==> 02.50
Soledad
Soledad
02,50 <==> 02.54
It’s a keeping for the lonely
Anh đã trải qua những chuỗi ngày cô đơn nhất
02,54 <==> 02.57
Since the day that you were gone
Kể từ ngày em ra đi
02,57 <==> 02.59
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
02,59 <==> 03.02
Soledad
Soledad
03,02 <==> 03.06
In my heart you were the only
Trong tim anh em mãi là duy nhất
03,06 <==> 03.09
And your memory lives on
Và những ký ức về sẽ em sống mãi cùng anh
03,09 <==> 03.11
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
03,11 <==> 03.14
Soledad
Soledad
03,14 <==> 03.17
It’s a keeping for the lonely
Anh đã trải qua những chuỗi ngày cô đơn nhất
03,17 <==> 03.21
Since the day that you were gone
Kể từ ngày em ra đi
03,21 <==> 03.23
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
03,23 <==> 03.26
Soledad
Soledad
03,26 <==> 03.29
In my heart you were the only
Trong tim anh em mãi là duy nhất
03,29 <==> 03.33
And your memory lives on
Và những ký ức về sẽ em sống mãi cùng anh
03,33 <==> 03.35
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
03,35 <==> 00.00
Soledad

Gửi phản hồi của bạn vào khung dưới

Lưu ý, bạn chỉ cần ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, mã số phiếu. Email của bạn chỉ nên ghi tại khung email được bảo mật *

*

Scroll To Top