Học tiếng anh qua bài hát Soledad, Westlife

00,17 <==> 00.22
If only you could see the tears
Giá như em thấy được những giọt lệ
00,22 <==> 00.25
In the world you left behind
Trong thế giới mà em đã bỏ lại

00,25 <==> 00.30
If only you could heal my heart
Giá như em có thể hàn gắn lại trái tim anh
00,30 <==> 00.33
Just one more time
Dù chỉ một lần thôi
00,33 <==> 00.38
Even when I close my eyes
Ngay cả khi anh nhắm mắt lại
00,38 <==> 00.41
There’s an image of your face
Hình bóng em vẫn hiện lên trong anh
00,41 <==> 00.46
And once again I come to realise
Và một lần nữa anh lại nhận ra
00,46 <==> 00.51
You’re a loss I can’t replace
Anh đã mất em không gì thay thế được
00,51 <==> 00.54
Soledad
Soledad
00,54 <==> 00.57
It’s a keeping for the lonely
Anh đã trải qua những chuỗi ngày cô đơn nhất
00,57 <==> 01.01
Since the day that you were gone
Kể từ ngày em ra đi
01,01 <==> 01.03
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
01,03 <==> 01.05
Soledad
Soledad
01,05 <==> 01.09
In my heart you were the only
Trong tim anh em mãi là duy nhất
01,09 <==> 01.13
And your memory lives on
Và những ký ức về sẽ em sống mãi cùng anh
01,13 <==> 01.15
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
01,15 <==> 01.19
Soledad
Soledad
01,19 <==> 01.22
Walking down the streets
Dạo bước trên những con phố
01,22 <==> 01.24
Of Nothingville
ở Nothingvile
01,24 <==> 01.27
Where our love was young and free
Nơi tình yêu đôi ta vô tư và tươi trẻ
01,27 <==> 01.32
Can’t believe just what an empty place
Anh không thể tin được nó đã trở nên trống vắng
01,32 <==> 01.34
It has come to be
giờ không còn gì cả
01,34 <==> 01.40
I would give my life away
Anh có thể đánh đổi cả cuộc sống của mình
01,40 <==> 01.43
If it could only be the same
Để chúng ta có thể quay lại ngày xưa ấy
01,43 <==> 01.48
Cause I can’t still the voice inside of me
Vì anh không thể chịu đựng nổi giọng nói trong anh
01,48 <==> 01.53
That is calling out your name
Đang gọi réo gọi tên em
01,53 <==> 01.56
Soledad
Soledad
01,56 <==> 02.00
It’s a keeping for the lonely
Anh đã trải qua những chuỗi ngày cô đơn nhất
02,00 <==> 02.03
Since the day that you were gone
Kể từ ngày em ra đi
02,03 <==> 02.05
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
02,05 <==> 02.08
Soledad
Soledad
02,08 <==> 02.11
In my heart you were the only
Trong tim anh em mãi là duy nhất
02,11 <==> 02.15
And your memory lives on
Và những ký ức về sẽ em sống mãi cùng anh
02,15 <==> 02.17
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
02,17 <==> 02.22
Soledad
Soledad
02,22 <==> 02.30
Time will never change the things you told me

02,30 <==> 02.34
After all we’re meant to be
Thời gian sẽ không bao giờ thay đổi những gì em đã nói với anh
02,34 <==> 02.42
Love will bring us back to you and me
Sau tất cả những gì đã trải qua, tình yêu sẽ mang đôi ta đến bên nhau
02,42 <==> 02.47
If only you could see
Giá như em thấy được…
02,47 <==> 02.50
Soledad
Soledad
02,50 <==> 02.54
It’s a keeping for the lonely
Anh đã trải qua những chuỗi ngày cô đơn nhất
02,54 <==> 02.57
Since the day that you were gone
Kể từ ngày em ra đi
02,57 <==> 02.59
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
02,59 <==> 03.02
Soledad
Soledad
03,02 <==> 03.06
In my heart you were the only
Trong tim anh em mãi là duy nhất
03,06 <==> 03.09
And your memory lives on
Và những ký ức về sẽ em sống mãi cùng anh
03,09 <==> 03.11
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
03,11 <==> 03.14
Soledad
Soledad
03,14 <==> 03.17
It’s a keeping for the lonely
Anh đã trải qua những chuỗi ngày cô đơn nhất
03,17 <==> 03.21
Since the day that you were gone
Kể từ ngày em ra đi
03,21 <==> 03.23
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
03,23 <==> 03.26
Soledad
Soledad
03,26 <==> 03.29
In my heart you were the only
Trong tim anh em mãi là duy nhất
03,29 <==> 03.33
And your memory lives on
Và những ký ức về sẽ em sống mãi cùng anh
03,33 <==> 03.35
Why did you leave me
Tại sao em rời bỏ anh?
03,35 <==> 00.00
Soledad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*