Học tiếng anh qua bài hát Cheri Cheri Lady (modern talking)

LỜI BÀI HÁT

0:00,18 <==> 0:00.20
Oh, I can’t explain
Oh, anh không thể lý giải
0:00,20 <==> 0:00.22
Every time it’s the same
và lần nào cũng vậy.
0:00,22 <==> 0:00.26
Oh I feel that it’s real Take my heart
Cảm tưởng như anh không còn là mình.
0:00,26 <==> 0:00.28
I’ve been lonely to long
Anh đã quá cô đơn
0:00,28 <==> 0:00.31
Oh, I can’t be so strong
và chẳng thể nào mạnh mẽ hơn.
0:00,31 <==> 0:00.34
Take the chance for romance, take my heart
Ngọt ngào đi em vì anh đi.
0:00,34 <==> 0:00.37
I need you so
Anh cần em –
0:00,37 <==> 0:00.43
There’s no time I’ll ever go
thời gian ít ỏi anh chắc phải đi.
0:00,43 <==> 0:00.45
Cheri, cheri lady
Cheri, Cheri lady
0:00,45 <==> 0:00.47
Going through a motion
dáng dấp của em
0:00,47 <==> 0:00.49
Love is where you find it
Lòng tôi theo cùng em.
0:00,49 <==> 0:00.51
Listen to your heart
Luôn lắng em nghe em.
0:00,51 <==> 0:00.53
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:00,53 <==> 0:00.55
Living in devotion
Luôn chân thành và hết mình.
0:00,55 <==> 0:00.57
It’s always like the first time
Vẫn như lần đầu
0:00,57 <==> 0:00.59
Let me take a part
Cho anh sống lại những ngày như thế.
0:00,59 <==> 0:01.01
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:01,01 <==> 0:01.04
Like there’s no tomorrow
Như ngày mai chẳng còn
0:01,04 <==> 0:01.05
Take my heart – don’t lose it
Hãy giữ và đừng đánh mất trái tim anh.
0:01,05 <==> 0:01.08
Listen to your heart
Luôn lắng nghe em.
0:01,08 <==> 0:01.10
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:01,10 <==> 0:01.12
To know you is to love you
Anh biết em cũng yêu anh mà.
0:01,12 <==> 0:01.36
If you call me baby I’ll be always yours
Nói anh nghe đi, anh sẽ luôn là của em.
0:01,36 <==> 0:01.38
I get up – I get down
Quyết tâm rồi thất bại
0:01,38 <==> 0:01.40
All my world turns around
Nhưng cuộc sống của anh vẫn như thế.
0:01,40 <==> 0:01.42
Who is right ? Who is wrong ?
Thế nào mới phải.
0:01,42 <==> 0:01.44
I don’t know
Anh không biết
0:01,44 <==> 0:01.46
I’ve got pain in my heart
Nhưng lòng anh đã tổn thương
0:01,46 <==> 0:01.48
Got a love in my soul
Anh vẫn hết lòng vì ai kia.
0:01,48 <==> 0:01.52
Easy come, but I think easy go
Tình cảm dễ có, nhưng cũng dễ mất.
0:01,52 <==> 0:01.55
I need you so
Anh rất cần em.
0:01,55 <==> 0:02.00
Although times I move so slow
Và dù đã nhiều lần Anh vẫn không kiên quyết.
0:02,00 <==> 0:02.02
Cheri, cheri lady
Cheri, Cheri lady
0:02,02 <==> 0:02.05
Going through a motion
dáng dấp của em
0:02,05 <==> 0:02.06
Love is where you find it
Lòng tôi theo cùng em.
0:02,06 <==> 0:02.09
Listen to your heart
Luôn lắng em nghe em.
0:02,09 <==> 0:02.11
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:02,11 <==> 0:02.13
Living in devotion
Luôn chân thành và hết mình.
0:02,13 <==> 0:02.15
It’s always like the first time
Vẫn như lần đầu
0:02,15 <==> 0:02.17
Let me take a part
Cho anh sống lại những ngày như thế.
0:02,17 <==> 0:02.19
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:02,19 <==> 0:02.21
Like there’s no tomorrow
Như ngày mai chẳng còn
0:02,21 <==> 0:02.24
Take my heart – don’t lose it
Hãy giữ và đừng đánh mất trái tim anh.
0:02,24 <==> 0:02.25
Listen to your heart
Luôn lắng nghe em.
0:02,25 <==> 0:02.27
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:02,27 <==> 0:02.30
To know you is to love you
Anh biết em cũng yêu anh mà.
0:02,30 <==> 0:02.57
If you call me baby I’ll be always yours
Nói anh nghe đi, anh sẽ luôn là của em.
0:02,57 <==> 0:02.59
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:02,59 <==> 0:03.01
To know you is to love you
Anh biết em cũng yêu anh mà.
0:03,01 <==> 3:00.00
If you call me baby I’ll be always yours
Nói anh nghe đi, anh sẽ luôn là của em.

[the-post-grid id=”6931″ title=”Học tiếng anh qua bài hát”]

Gửi phản hồi của bạn vào khung dưới

Lưu ý, bạn chỉ cần ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, mã số phiếu. Email của bạn chỉ nên ghi tại khung email được bảo mật *

*

Scroll To Top