Học tiếng anh qua bài hát Cheri Cheri Lady (modern talking)

LỜI BÀI HÁT

0:00,18 <==> 0:00.20
Oh, I can’t explain
Oh, anh không thể lý giải
0:00,20 <==> 0:00.22
Every time it’s the same
và lần nào cũng vậy.
0:00,22 <==> 0:00.26
Oh I feel that it’s real Take my heart
Cảm tưởng như anh không còn là mình.
0:00,26 <==> 0:00.28
I’ve been lonely to long
Anh đã quá cô đơn
0:00,28 <==> 0:00.31
Oh, I can’t be so strong
và chẳng thể nào mạnh mẽ hơn.
0:00,31 <==> 0:00.34
Take the chance for romance, take my heart
Ngọt ngào đi em vì anh đi.
0:00,34 <==> 0:00.37
I need you so
Anh cần em –
0:00,37 <==> 0:00.43
There’s no time I’ll ever go
thời gian ít ỏi anh chắc phải đi.
0:00,43 <==> 0:00.45
Cheri, cheri lady
Cheri, Cheri lady
0:00,45 <==> 0:00.47
Going through a motion
dáng dấp của em
0:00,47 <==> 0:00.49
Love is where you find it
Lòng tôi theo cùng em.
0:00,49 <==> 0:00.51
Listen to your heart
Luôn lắng em nghe em.
0:00,51 <==> 0:00.53
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:00,53 <==> 0:00.55
Living in devotion
Luôn chân thành và hết mình.
0:00,55 <==> 0:00.57
It’s always like the first time
Vẫn như lần đầu
0:00,57 <==> 0:00.59
Let me take a part
Cho anh sống lại những ngày như thế.
0:00,59 <==> 0:01.01
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:01,01 <==> 0:01.04
Like there’s no tomorrow
Như ngày mai chẳng còn
0:01,04 <==> 0:01.05
Take my heart – don’t lose it
Hãy giữ và đừng đánh mất trái tim anh.
0:01,05 <==> 0:01.08
Listen to your heart
Luôn lắng nghe em.
0:01,08 <==> 0:01.10
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:01,10 <==> 0:01.12
To know you is to love you
Anh biết em cũng yêu anh mà.
0:01,12 <==> 0:01.36
If you call me baby I’ll be always yours
Nói anh nghe đi, anh sẽ luôn là của em.
0:01,36 <==> 0:01.38
I get up – I get down
Quyết tâm rồi thất bại
0:01,38 <==> 0:01.40
All my world turns around
Nhưng cuộc sống của anh vẫn như thế.
0:01,40 <==> 0:01.42
Who is right ? Who is wrong ?
Thế nào mới phải.
0:01,42 <==> 0:01.44
I don’t know
Anh không biết
0:01,44 <==> 0:01.46
I’ve got pain in my heart
Nhưng lòng anh đã tổn thương
0:01,46 <==> 0:01.48
Got a love in my soul
Anh vẫn hết lòng vì ai kia.
0:01,48 <==> 0:01.52
Easy come, but I think easy go
Tình cảm dễ có, nhưng cũng dễ mất.
0:01,52 <==> 0:01.55
I need you so
Anh rất cần em.
0:01,55 <==> 0:02.00
Although times I move so slow
Và dù đã nhiều lần Anh vẫn không kiên quyết.
0:02,00 <==> 0:02.02
Cheri, cheri lady
Cheri, Cheri lady
0:02,02 <==> 0:02.05
Going through a motion
dáng dấp của em
0:02,05 <==> 0:02.06
Love is where you find it
Lòng tôi theo cùng em.
0:02,06 <==> 0:02.09
Listen to your heart
Luôn lắng em nghe em.
0:02,09 <==> 0:02.11
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:02,11 <==> 0:02.13
Living in devotion
Luôn chân thành và hết mình.
0:02,13 <==> 0:02.15
It’s always like the first time
Vẫn như lần đầu
0:02,15 <==> 0:02.17
Let me take a part
Cho anh sống lại những ngày như thế.
0:02,17 <==> 0:02.19
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:02,19 <==> 0:02.21
Like there’s no tomorrow
Như ngày mai chẳng còn
0:02,21 <==> 0:02.24
Take my heart – don’t lose it
Hãy giữ và đừng đánh mất trái tim anh.
0:02,24 <==> 0:02.25
Listen to your heart
Luôn lắng nghe em.
0:02,25 <==> 0:02.27
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:02,27 <==> 0:02.30
To know you is to love you
Anh biết em cũng yêu anh mà.
0:02,30 <==> 0:02.57
If you call me baby I’ll be always yours
Nói anh nghe đi, anh sẽ luôn là của em.
0:02,57 <==> 0:02.59
Cheri, cheri lady
Cheri, cheri lady
0:02,59 <==> 0:03.01
To know you is to love you
Anh biết em cũng yêu anh mà.
0:03,01 <==> 3:00.00
If you call me baby I’ll be always yours
Nói anh nghe đi, anh sẽ luôn là của em.

[the-post-grid id=”6931″ title=”Học tiếng anh qua bài hát”]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*