Effortless English song ngữ bài 2: A Kiss

A Kiss Vocabulary

expensive (a)
/ɪkˈspen.sɪv/
đắt, mắc
costing a lot of money

huge (a)
/hjuːdʒ/
to lớn, đồ sộ, khổng lồ
extremely large in size or amount; great in degree

drive (v)
/draɪv /
lái xe ( ô tô)
to control a vehicle so that it moves somewhere

Blond (a)
/blɒnd/
tóc vàng
with pale yellow or gold hair

yell (v)
/jel/
la lên
to shout something or make a loud noise

ignore (v)
/ɪɡˈnɔːr/
lờ đi, làm lơ
to intentionally not listen or give attention to

keep going (phrase)
/kiːpˈɡəʊ.ɪŋ/
tiếp tục đi
to continue doing it

get off (phrasal verb)
/ɡet ɒf/
xuống (xe)
to leave a bicycle, car, bus, plane, or train

look at (phrasal verb)
/lʊk ət/
nhìn, dõi theo
to direct your eyes towards someone or something so that you can see them look at

surprise (n)
/səˈpraɪz/
sự bất ngờ
the feeling caused by something unexpected happening

give (v)
/ɡɪv/
đưa, cho
to offer something to someone, or to provide someone with something

take (v)
/teɪk/
mang đi
to carry or move something from one place to another

cheek (n)
/tʃiːk/

the soft part on each side of your face below your eyes

What’s up (phrase)
/wɒt’s ʌp/
Xin chào
a greeting, “hello”

stand (v)
/stænd/
đứng
to be in a vertical state or to put into a vertical state

sidewalk (n)
/ˈsaɪd.wɔːk/
vỉa hè, lề đường
a flat part at the side of a road for people to walk on

get on (phrasal verb)
/ɡet ɒn/
leo lên (xe)
to get into a car, bus, plane, or trainget on

That’s it (phrase)
/ðæt’s ɪt/
Đó là tất cả
there is no more, that is everything

ride (v)
/raɪd/
lái xe ( đạp)
to sit on a bicycle, motorcycle etc, and control it as it moves along

kiss (v)
/kɪs/
hôn
to touch someone with your lips

Hiện tại bộ đĩa hiện có giá khuyến mại rẻ nhất thị trường, chi tiết xem tại link dưới đây:

 

Effortless English việt bài 2: A Kiss

Carlos buys a new car. It’s a very expensive car. It’s a huge, blue, fast car. While driving down the street, Carlos sees a girl on a bicycle.
She has long blond hair and is beautiful.
He yells to her, “What’s up?”
She ignores him.
He yells, “How’s it going?”
She keeps going and ignores him.
He yells, “Hey, why won’t you talk to me? I want to go to dinner with you. I’ll take you to an expensive restaurant.”
The girl turns, gets off the bike, and looks at him. She says, “I don’t want to go to dinner. But if you give me your car, I will give you a surprise.”
Carlos says, “OK!” He jumps out of the car. He gives her the keys and says, “Here are the keys.”
The beautiful blond takes the keys and then kisses Carlos on the cheek. Then she jumps into the car and drives away.
Carlos stands on the sidewalk. Now he has no car and no girl. He says, “That’s it, just a kiss on the cheek?”
He gets on her bike and rides home.

8 comments

 1. hoang minh dung

  mình mua đĩa lâu rồi quyên mã phiếu. trung tâm có thể gưởi bài dịch qua mail dùm mình được không? cảm ơn!

  • Chào bạn Hoang Minh Dung, bạn gửi lại thông tin của bạn: họ tên, địa chỉ, sdt, và khoảng thời gian đặt hàng, trung tâm sẽ kiểm tra và sẽ cấp lại mã số phiếu, file hỗ trợ cho bạn nhé. Thanks!

 2. mình có mã sốa90, mình cài 3 đĩa vào máy tính rùi, nhưng mình ko biết dùng

  • Dear bạn Dam Doan, mã số này không phải mã phiếu bảo hành của bên trung tâm nhé. Mặt khác bộ 3 đĩa này chắc chắn là không phải. Vì bộ đầy đủ của bên mình là 6 đĩa Effortless và 1 đĩa quà tặng tổng là 7 nhé. Bạn vui lòng kiểm tra lại đơn vị mua hàng và gọi cho họ để họ hô trợ và hướng dẫn bạn dùng nhé. Thanks!

 3. Trần Mạnh Linh

  Em quên mã số phiếu với ngày mua rồi làm sao đang kí thành viên vậy chương trình

  • Dear Mạnh Linh, trung tâm đã tìm thấy thông tin mua hàng của bạn ngày 7/8/2014, bạn đã được kích hoạt thành viên rồi nhé.

   • manhlinh0610@gmail.com

    Em mua lâu rồi có được nhận file dich EE không trung tâm, nếu được trung tâm gửi cho em file với đó nhé, em cám ơn!

    • Dear Mạnh linh, trung tâm đã xác nhận bạn là thành viên mua đĩa ngày 7/8/2014 và đã kích hoạt tài khoản cho bạn rồi nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*