Effortless English Level 1 bài số 6: intimacy (20 từ vựng)

Effortless English bài intimacy

1,marry (v)
/ˈmær.i/
kết hôn
to become the legally accepted husband or wife of someone in an official
marry
2,except (v)
/ɪkˈsept/
ngoại trừ
not including; but not
except
3,odd (a)
/ɒd/
kỳ lạ, không bình thường

Để xem bản đầy đủ bạn vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới

1 2 3 4 5 6 7 8
Nội dung tài liệu đầy đủ chỉ hiển thị với thành viên của Website

Sau khi đăng ký thành viên bạn truy cập lại trang này (Reload - nhấn phím F5) nội dung sẽ hiển thị

Gửi phản hồi của bạn vào khung dưới

Lưu ý, bạn chỉ cần ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, mã số phiếu. Email của bạn chỉ nên ghi tại khung email được bảo mật *

*

Scroll To Top