4 Phản hồi của khách hàng

  1. nguyễn hữu chính

    trung tâm gửi dùm em file hỗ trợ level 3.

  2. Đinh Thị Thơm

    em đã nhận được file hỗ trợ 2 , e cảm ơn

  3. em đã nhận được file hỗ trợ 2 rồi ạ. em cảm ơn ạ

  4. phạm vũ trung kiên

    em đã nhận file lần 2 rồi.E cảm ơn

Gửi phản hồi của bạn vào khung dưới

Lưu ý, bạn chỉ cần ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, mã số phiếu. Email của bạn chỉ nên ghi tại khung email được bảo mật *

*

Scroll To Top