File hỗ trợ Effortless English

This is the content of the tab number 2. This is a text element and you can drag n drop other elements into this area.

File bản dịch, video song ngữ chỉ 24hmedia mới cung cấp học viên. Để đảm bảo quyền lợi cũng như kiểm soát được chất lượng và tiến độ học của học viên chúng tôi sẽ gửi lần lượt các file hỗ trợ qua mail cho bạn.

Lần hỗ trợ đầu tiên sẽ up trên website, những lần hỗ trợ tiếp theo các bạn chỉ cần Reply lại mail  file hỗ trợ đã nhận của lần 1 và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi mail cho các bạn.

File hỗ trợ bản dịch và Video song ngữ là quyền lợi đặc biệt chỉ dành riêng cho các bạn mua đĩa tại trung tâm. vì vậy nếu vì một lý do nào đó các bạn không reply lại mail đã nhận mà gửi một mail mới thì yêu cầu các bạn phải cung cấp thông tin mua hàng bao gồm: họ tên, ngày tháng mua đĩa, mã số phiếu để chúng tôi xác minh thông tin.

Chỉ chấp nhận những email đã đăng ký lúc mua đĩa. Trường hợp mail bị mất, hay lập mail mới các bạn phải dùng số điện thoại đã đăng ký lúc mua đĩa để gọi lại trung tâm yêu cầu thay đổi mail, hoặc chụp ảnh bộ đĩa đã nhận gửi về mail support@24hmedia.net để chúng tôi xác minh.

Mật khẩu đăng nhập các trang dịch song ngữ được gửi trong Email, nếu không đăng nhập được bạn vui lòng kiểm tra mail để lấy mật khẩu.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.