File hỗ trợ lần 1

Lưu ý, File bản dịch chỉ 24hmedia mới cung cấp cho nên trung tâm sẽ không gửi một lần hết các bài học mà sẽ gửi theo tiến độ học của các bạn

(vì đã có rất nhiều đơn vị bán đĩa khác mua một bộ đĩa và yêu cầu gửi hết file và đem ra kinh doanh)

Sau khi các bạn học hết Level 1, các bạn yêu cầu tiếp các phần sau bằng cách Reply lại mail Support@24hmedia.net  trung tâm sẽ gửi tiếp bài học cho các bạn.

Mật khẩu đăng nhập các trang dịch song ngữ được gửi trong Email, nếu không đăng nhập được bạn vui lòng kiểm tra mail để lấy mật khẩu.

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.