Effortless English: English Audiobooks, Books, hay Textbooks

English audiobooks are a great tool for improving your English! English textbooks are boring. So what should you read and how– in order to improve your vocabulary, speaking, and pronunciation faster? In this video, AJ Hoge tells you which books to read and how to use audiobooks for the fastest improvement.
Audiobook tiếng Anh là một công cụ tuyệt vời để cải thiện tiếng Anh của bạn! Sách giáo khoa tiếng Anh thì rất nhàm chán. Vì vậy, bạn nên đọc cái gì và làm thế nào để nâng cao vốn từ vựng của bạn, nói và phát âm nhanh hơn? Trong video này, AJ Hoge nói với bạn nên chọn sách nào và cách sử dụng những cuốn audiobook để cải thiện tiếng anh nhanh nhất.

 

One comment

  1. Trần Thị Thu Hà

    Trần Thị Thu Hà : Diễn Yên ,Diễn Châu ,Nghệ An đã nhận được bộ gồm 6 đĩa effortless english và quà tặng từ trung tâm .Mã số phiếu là:EEV07M02A12.Xin vui lòng gửi file hỗ trợ vào mail: todauto97@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*