Effortless English anh việt bài 3: Bubba’s Food (20 từ mới)

Effortless English bài 3: Bubba’s Food

Dưới đây là Video file từ vựng của bài 3 trong bộ Effortless English. File video của bài nghe vocabulary với giọng đọc chuẩn của thầy AJ Hoge sẽ được gửi miễn phí cho thành viên khi mua đĩa tại trung tâm.

Hiện tại bộ đĩa hiện có giá khuyến mại rẻ nhất thị trường, chi tiết xem tại link dưới đây:

Bộ đĩa Effortless English cập nhật mới và đầy đủ nhất

1 , food (n) /fuːd/
thức ăn
the things that people or animals eat food
2 , weigh (v) /weɪ/
nặng, cân nặng
to have a heaviness of a stated amount weigh
3 , pet store (n) /pet stɔːr/
cửa hàng vật nuôi
a retail business which sells different kinds of animals, pet food, animal supplies, and pet accessories pet store

Nội dung tài liệu đầy đủ chỉ hiển thị với thành viên của Website

Sau khi đăng ký thành viên bạn truy cập lại trang này (Reload - nhấn phím F5) nội dung sẽ hiển thị

Bubba’s Food

Sara Smith, who lives in San Francisco, went shopping for cat food.
Sara is 30, and lives at 3037 Market St. She has lived there since 1990. Sara is married. She is married to a man named John. She has been married for 7 years.
They have two children, and one very big cat. Their son Bob is five years old and their daughter Nancy is three. Their cat, Bubba, is 2 years old. Bubba is huge. He weighs 258 pounds (117 kilos)!

Effortless English – BubbaAt 9am, Sara got into her car and drove to the pet store. She bought 68 bags of cat food for $10 each plus tax. The regular price was $15, so she got a good deal. The total was $680. She paid by credit card.
On her way home, Sara stopped at a convenience store to buy milk. Bubba loves milk. The milk was $3.00 for one gallon, and Sara bought 30 gallons. She paid $100 and got $10 back in change.
Sara got home at 11 a.m. Bubba was waiting at the door. He was very hungry.

2 Phản hồi của khách hàng

  1. nguyenthimydungbsqn@gmail.com

    Nguyễn thị mỹ dung :ktx DMC579 Lê Văn Hiến đã nhận được bộ đĩa.Mã số phiếuEEV04T10B67.Vui lòng gửi file hỗ trợ vào mail nguyenthimydungbsqn@gmail.com.Cảm ơn nhiều

  2. Ho thi nhu suong

    Da nhan duoc Fide ho tro cua trung tam, cam on nhieu

Gửi phản hồi của bạn vào khung dưới

Lưu ý, bạn chỉ cần ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, mã số phiếu. Email của bạn chỉ nên ghi tại khung email được bảo mật *

*

Scroll To Top