Đăng ký mua đĩa


Họ và tên
Địa chỉ
Điện thoại liên hệ
Địa chỉ Email
Bộ đĩa cần mua
 

Tên các bộ đĩa (bạn có thể đánh đầy đủ theo tên bộ đĩa hoặc đánh phần viết tắt trong dấu ngoặc)
Effortless English Việt (EEV),
Pimsleur English(PE),
Friends (Fr),
Extra (EXT),
How I met your mother (HIMM)
4 bộ phát âm (4PA),
Pronunciation workshop (PW),
Master Spoken English (MSP),
English Today (ETD), 
English way (EW),
Vượt ngục (PB)..
Scroll To Top