Ai đã học theo phương pháp Effortless English

Effortless English đã giúp hàng triệu người Việt Nam giao tiếp tiếng anh một cách thành thạo. Hiện tại trung tâm đã và đang hỗ trợ trên 300.000 học viên sử dụng thành thạo phương pháp. Các bạn học và thực hành theo phương pháp và đã đạt những kết quả đáng nể. Sau đây là Clip chia sẻ một số bạn đã nghe, thực hành nói theo và ghi âm lại giọng của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*