Read me!

Effortless English Vocabulary

 • Effortless English Level 1: Day of the dead (từ vựng)
 • Effortless English Level 1: A Kiss (từ vựng)
 • Effortless English Level 1: Bubba’s Food (từ vựng)
 • Effortless English Level 1: Change (từ vựng)
 • Effortless English Level 1: Drag ( Từ vựng)
 • Effortless English level 1 – Intimacy (từ vựng)
 • Effortless English Level 1: Secret Love (từ vựng)
 • Effortless English Level 1: The Race (từ vựng)
 • Effortless English Level 2 Bad Choice (từ vựng)
 • Double standard effortless english, Level 2 (từ vựng)
 • Effortless English Level 2 : Greek – Faminly (từ vựng)
 • Effortless English : Long time affair (từ vựng)
 • Effortless English bài Lost Custody (từ vựng)
 • Effortless English : Meddling Mother In Law (từ vựng)
 • Effortless English: Level 2 Nudist (từ vựng)
 • Effortless English: Level 2 bài Obsessive Behavior

Tổng quan phương pháp Effortless English

Effortless English là gì? Giải thích effortless english là gì

Effortless English là gì? Bạn đã bao giờ thắc mắc Effortless English có nghĩa là gì? Nếu dịch theo đúng nghĩa đen, Effortless English có nghĩa là là học tiếng Anh mà không cần nỗ lực nhiều nhưng không có nghĩa là lười biếng và không cần cố gắng. Ngược lại, Effortless English là kết quả từ những nỗ lực nhỏ nhặt nhất trong việc học ...

AJ-Hoge, tác giả phương pháp Effortless English

AJ HOGE – NGƯỜI SÁNG LẬP “EFFORTLESS ENGLISH SYSTEM” (HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ MÀ KHÔNG PHẢI NỖ LỰC NHIỀU) A.J Hoge là giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) và đã giảng dạy tại nhiều trường đại học trên thế giới. Thầy cũng chính là tác giả hệ ...

Cách học effortless english hiệu quả

Cách học effortless english hiệu quả. Cách học effortless english hiệu quả: Phương pháp học tiếng anh đỉnh cao Phương pháp học Effortless English hiệu quả nhất Sự thật là nếu bạn tiếp tục sử dụng cách học giống như bạn đang học thì bạn sẽ không bao giờ nói tiếng Anh tốt được. Bạn sẽ luôn luôn gặp những ...

Effortless english rule 1, nguyên tắc học tiếng anh P1

effortless-english-rule-1

Effortless English Rule 1 : Don’t Study Individual Word Effortless English rule 1: Học cả cụm từ tiếng Anh, không học các từ vựng riêng lẻ Đúng thế, đừng ghi nhớ các từ. Người bản ngữ không học tiếng Anh bằng cách nhớ các từ riêng biệt. Người bản ngữ học cách nói cả Nhóm từ. Nghiên cứu của Tiến ...

Effortless English Rule 2, nguyên tắc effortless english 2

Effortless English Rule s, Đừng học ngữ pháp

Effortless English Rule 2: Don’t Study Grammar Rule Nguyên tắc Effortless English rule 2: Không học ngữ pháp. Hãy luyện tập nói nhiều hơn. Khi bạn giao tiếp, bạn sẽ không có đủ thời gian để suy nghĩ và chọn lựa xem nên dùng thì nào là chính xác nhất. Ngữ pháp quan trọng khi viết, chứ không phải khi nói. Theo ...

Effortless english rule 3, nguyên tắc học tiếng anh P3

effortless-english-rule-3

Bạn có thể vừa nghe vừa xem phần file text bằng tiếng anh bên dưới. Rule 3 Hi, I’m A.J. Hoge, the director of “Effortless English”, welcome to Rule Number 3. So rule number three is very simple, so easy, and yet very, very powerful. In fact, I usually say this is the number one suggestion, the number one rule, ...

Effortless english rule 4, học tiếng anh theo nguyên tắc 4

effortless-english-rule-4

Bản text tiếng anh Hi, this is A.J. again, director of “Effortless English”. Welcome to the fourth rule for speaking excellent English. Now, this rule is also very simple. In fact, all of these rules are simple, but when you use them, when you use all of them, change the way you use English, you will get fantastic results. So ...

Effortless english rule 5, nguyên tắc 5

effortless-english-rule-5

Nội dung Rule 5 Hi, this is A.J. Hoge, the director of “Effortless English”. Welcome to day 5 of the seven rules to excellent speaking e-mail course. Now, remember? Before in one of the other rules I told you: do not study English grammar. And maybe you’re thinking, “oh, my God, but how do I learn grammar and how can ...

Effortless english rule 6, nguyên tắc 6

effortless-english-rule-6

Nội dung nguyên tắc 6, rule 6 Hi, this is A.J. Hoge, director of “Effortless English”, and today we have rule number 6 to speak excellent English. What’s rule number 6? Rule number 6 is to use real English materials. Only use real English materials. Now, before I told you: stop using text books. In fact I told you to ...

effortless english rule 7, nguyên tắc 7

effortless-english-rule-7

Rule 7 Hi, this is A.J. Hoge, the director of “Effortless English” and today is the last rule, rule number 7. And rule number 7 is very, very powerful. Rule number 7 helps you to speak quickly and to understand instantly, automatically, immediately. This is true fluency, true automatic speaking. So, what is rule number 7? Rule number 7, the ...

Scroll To Top